Shamliza
Shamliza
katalog aplikacija kreirana za Shamliza Showroom and Design Studio koja je prezentovana na Sajmu namestaja 2015.
Merkur Invest
Merkur Invest
dizajn logoa
Tourpad
Tourpad
aplikacija sa informacijama o gradu, namenjena za turiste
Linguistico Certificate
Linguistico diplome
dizajn diploma za školu jezika
SkyHighGrowth logo
SkyHighGrowth
dizajn logoa
Myosotis
Myosotis
dizajn logotipa, vizit karti i brošure za kafe Myosotis
Call center solution
Call Center Solution
sistem za unos i obradu podataka klijenata
Inspektor
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor
web sajt sa CMS sistemom za unos podataka i sadržaja na web sajt
Sovibes
Sovibes
dizajn logoa
ESFL 2014
ESFL Berlin 2014
dizajn i izrada aplikacije za ESFL Berlin konferenciju održanu 2014. godine
ESFL 2015
ESFL Berlin 2015
dizajn i izrada aplikacije za ESFL Berlin konferenciju održanu 2015. godine
Heuristic
Heusristic
prezentacioni web sajt
ESFL 2013
ESFL Belgrade 2013
dizajn i izrada aplikacije za ESFL Berlin konferenciju održanu 2013. godine
Zekko template
Zekko
templejt firme Diamond Code osmišljen i dizajniran za potrebe malih i srednjih preduzeća, portfolio sajtove i prezentacione sajtove
Asseco
Asseco
dizajn interfejsa za bankarski sistem
Smart City Pad
Smart City Pad
prezentacioni web sajt
Student System Registration
Student System Registration
sistem za unos, ažuriranje i vođenje evidencije o studentima koji su učlanjeni u SFL organizaciju
Buck
BUCK Lights
katalog aplikacija napravljena za proizvođača rasvete
Logosmart
Logo smart
dizajn logotipa i vizit karte
DC Mobile
Diamond Code Mobile
sistem za unos i evidenciju proizvoda putem barkod čitača
Gavran
Gavran
dizajn logotipa, vizit karte i obeleživača strane
SZJ App
Srpski znakovni jezik
aplikacija koja omogućava svakome da nauči i koristi znakovni jezik prilikom komunikacije sa gluvo-nemim osobama
Mos Av
Mos Av
dizajn flajera za profesionalne sisteme za turističke vodiče
Kern
Kern
dizajn brošure za toplotne pumpe
Heuristic
Heuristic
dizajn brošure
Smartmatik logo
Smartmatik
dizajn logotipa i vizit karti