Vizuelni identitet

vizuelni-identitet
Šta je vizuelni identitet?

Vizuelni identitet je sredstvo prepoznavanja neke firme, brenda ili proizvoda koji obuhvata elemente kao što su boja, oblik, forma, font, itd. koja objedinjuje simbolička značenja koja se ne mogu izraziti rečima.

Koji je značaj vizuelnog identiteta?

Zamislite da ste u radnji okruženi gomilom proizvoda i želite da probate neku čokoladicu koju do sada niste probali. Šta je presudno što će uticati da izaberete baš tu čokoladicu koju ste uzeli?
Odgovor je vrlo jednostavan. Vizuelno ste birali čokoladicu prema ambalaži koja vam je dopadljiva i deluje "ukusno".
Dokazano je da 70% informacija čovek prima putem čula vida, odgovor se sam nameće — morate biti upadljivi i drugačiji! Tu na scenu stupa identitet.
Identitet, bez obzira kojom granom posla se bavite, bilo da je to prodaja, pružanje nekih usluga ili organizacija, ostvariju prvi kontakt sa vašim potencijalnim klijentom ili potrošačem. Takođe je dokazano da je samo 7 sekundi dovoljno za formiranje opšteg utiska o nekome ili nečemu.
Nakon svega navedenog, vizuelni identitet je ključni faktor pri opredeljenju potrošača ili klijenta za neki brend ili uslugu.

Kako osmisliti dizajn dobrog vizuelnog identiteta?

Postoji proces koji treba ispratiti da bi došli do idealnog rešenja koje će predstavljati vaš brend ili kompaniju. Prvo se upoznajemo sa vašim radom, uslugama ili proizvodom koji plasirate. Nakon toga definišemo dizajn koji treba da objedini sve što pružate u jednu sliku, kroz boje, fontove, stilove i sam smisao koji objedinjuje sve navedeno.

Kako se plasirati na tržište?

Nakon dizajniranog logotipa vaše firme, brenda, proizvoda, spremni ste da vas drugi vide. Postoji dosta načina da se plasirate na tržište u zavisnosti od toga čime se bavite. Neki od načina plasiranja su vizit karta, veb-prezentacija, veb-shop, flajeri, katalozi, reklame, itd.

Gavran

napisao/la Katarina