Proces osmišljavanja tema za blog

Mind

Dan u nedelji kada se radi na novoj blog temi.
Saznajte kako to izgleda...Dan u nedelji kada se radi na novoj blog temi

Video1

Inspiracija je uvek prisutna, ali tema je mnogo...

Video2

pa sam značajno pogledala koleginicu u potrazi za rešenjem

Video3

Dugo sam razmišljala...

Video4

i došla sam na ideju da uradim nešto drugačije

video4

Napravila sam kafu i prionula na posao

Video5

Ovako bih mogla do sutra, ali sam se ipak zaustavila

Video6

Pokazala kolegama i oni su...

Video7


Sjajan dan!

Video8

napisao/la Katarina