Kako kreirati dobar E-mail potpis
(E-mail Signature)

Signature Img

Impresionirati nekoga je teško, uraditi to na kraju Email-a je još teže. Mnogi su bar jednom došli u situaciju da se zapitaju da li je njihov E-mail potpis dovoljno upečatljiv, interesantan, vizualno prihvatljiv i da li sadrži premalo ili previše informacija.

Viđali smo svakave potpise, od onih koji sadrže odlomak iz knjige “Rat i mir”, do onih koji jedva da imaju ime i prezime na kraju sadržaja.

Dobar E-mail potpis bi trebalo da privuče pažnju ali tako da ne bude ni previše opširan, a ni bezličan i neupečatljiv.

Nakon istraživanja i analize dobrih E-mail potpisa, dolazimo do zaključka kako bi trebalo da izgleda dobar potpis i šta bi trebalo da sadrži.

DA! NE!
3-4 linije teksta
Slika
Istaknuta E-mail adresa sa koje ste slali E-mail
Sadržaj koji se ne tiče vaših osnovnih kontakt informacija (citati, inspirativne poruke i tome slično)

Ograničite vaš potpis na tri do četiri linije teksta

U praksi bi to izgledalo ovako:


Ime i Prezime
Pozicija, Naziv firme (linkovano ka web sajtu firme)
Broj telefona

Petar Petrović
Product Manager, Firma d.o.o.
+381 55 666 7778

Primer je osnova koju možete iskoristiti za dalje “vizualno ulepšavanje” vašeg potpisa.

Kako vaš potpis možete učiniti interesantnijim

1. Ukoliko imate LinkedIn profil, slobodno dodajte ikonicu koja će voditi do vašeg profila i samim tim do vaših poslovnih projekata i planova. Ikonice za socialne mreže možete besplatno preuzeti sa web sajta http://www.flaticon.com/

2. Ukoliko imate neki proizvod ili tekst koji ste negde objavili, na kraju potpisa uključite link koji vodi do sadržaja.

3. Poziv na akciju takođe možete uključiti u vaš potpis ukoliko želite da podelite određeni sadržaj sa klijentima, npr. poziv na neki događaj, preuzimanje nekog sadržaja, dokumenta…

Napomena: Obratite pažnju da ne preterate u nabrajanju. Zanimljiva činjenica je da što više opcija za klik unesete u vaš potpis, manje su šanse da neko zaista klikne i pročita nešto više o vama.

Primer pretrpanog E-mail potpisa


Petar Petrović
Dipl. Inž. elektrotehnike i računarstva, specijalista
Petrovic Company d.o.o.
Ulica Kisele vode 5, Grad
Država
Kancelarija: +381 11 222 333
Mobilni: +381 55 666 7778, +381 55 666 7788
Fax: +381 11 222 444
http://petarpertovicompany.com
http://petrovic-specijalista.com
Twitter: http://twitter.com/peraspecijalista
LinkedIn: http://linkedin.com/peraspecijalista
Facebook: http://facebook.com/petar1petrovic1
Skype: petar-petrovic-spec
Email: petar.petrovic@email.com

Priznaćete, 15 redova teksta bi bilo mučno čitati na mobilnom telefonu i verovatno ne bi trošili svoje vreme ukoliko ne morate otvarajući svaki link koji vam nudi Petar Petrović.

4. Dodajte sliku
Ljudi generalno bolje pamte vizualne momente nego sam tekst. Vaš potpis će svakako biti zanimljiviji ukoliko dodate neku vašu sliku kruznog ili četvrtastog oblika ili jednostavno logo firme u kojoj radite.

Na koji način kreirati Email Signature

Da bi ste kreirali potpis, potrebno je da znate HTML i CSS (kreiranje tabela, pozivanje slika sa servera, stilizacija...).
Ukoliko ne znate, možete nas kontaktirati da mi to uradimo za vas.napisao/la Katarina