Izrada web sajta

Web Page Business
Da li mi je potreban web sajt?

Internet se na našim prostorima pojavio još 1996. godine, a danas je jedno od najzastupljenijih mesta na kome možete da se oglasite i pronađete sve što vam je neophodno, iz fotelje, u toplini vašeg doma.

U današnje vreme ako se bavite nekim poslom, prodajom ili pružanjem usluga, a ne oglašavate se putem Interneta to je isto kao da ne postojite. Ljudi koriste Internet kako bi na brz i jednostavan način došli do informacija o vama i vašim proizvodima, uslugama, cenama, lokaciji, kontaktima.

Internet sajt (prezentacija) je jedan od najmoćnijih marketing alata, a u kombinaciji sa ostalim online servisima (Facebook, Twitter, Google servisi) vaš uspeh ne može izostati.

Mnogo toga se promenilo od 1996. što ste i sami mogli primetiti kao korisnik Interneta ali ono što se ne menja jesu osnovna pravila po kojima se vrši izrada web sajta.
Osnovni koraci za izradu sajta su:
Koncept sajta, sadržaj, dizajn, programiranje, ažuriranje, održavanje.
Pored osnovnih, sledeći neizostavni korak ka uspešnom poslovanju jeste promovisanje vaše web strane.

Koncept web sajta

Prvi korak do krajnjeg cilja je osmišljavanje koncepta vašeg sajta.
Koncept sajta se bazira na osnovnim osobinama, karakteristikama i informacijama koje vaš web sajt pruža potencijalnim klijentima.

Potrebno je analizirati kome je web sajt najviše namenjen, kojoj populaciji, starosti, polu…i prema tome prilagoditi sadržaj i izgled sajta. Bitno je na samom početku definisati temu sajta, logičke celine, redosled, istaknute elemente, navigaciju kroz sajt i svakoj od stavki pristupiti vrlo logički i intuitivno kako bi se i sam posetilac sajta lako snašao na sajtu.

Kreiranje koncepta sajta ima uticaj na sve svoje sastavne elemente koje čine sadržaj, dizajn i tehnologija, tako da je vrlo bitno postaviti jake temelje za dalji rad.

Sadržaj web sajta

Suština svakog kvalitetno odrađenog web sajta je njegov sadržaj. Neophodno je osmisliti precizan i logički struktuiran sadržaj, ažuriran i primeren svakome ko bi ga čitao. Sadržaj je suština vašeg napretka i mora biti interesentan, nikako preobiman, ali vrlo koncizan, sa jasnim informacijama. Sadržaj je ono što Google vidi, najpre domen, pa naslove i tekst, a potom ostale sadržaje kao što su slike, dokumenta…

Bitna karakteristika sajta zvana Search Engine Optimization (SEO) se najviše zasniva na optimizaciji sadržaja sajta koji se ogleda u porfesionalno napisanim tekstovima koji sadrže “ključne reči”.

Koraci koje treba pratiti prilikom kreiranja sadržaja su:
- Prikupljanje i obrada postojećih tekstova
- Pisanje novih tekstova
- SEO revizija tekstova
- Korekcija tekstova
- Obrada i optimizacija pratećeg sadržaja, ilustracija, slika, itd.

Najveći problem pri izradi sajtova je nedostatak kvalitetnih tekstova, slika i ilustracija koje bi jasno naznačile i objasnile svaku informaciju ili priču koju želite da prenesete posetiocima.

Dizajn web sajta

Vraćamo se na priču o vizuelnom identitetu.
Ukratko, dizajn i izgled je sredstvo prepoznavanja neke firme, usluge ili proizvoda. Dobro definisanim dizajnom stavljate potencijalnom klijentu do znanja ko ste, čime se bavite i kako može uspostaviti saradnju s vama.

Koraci do kvalitetnog dizajna sajta su:
- Kreiranje logoa ukoliko ga nemate
- Definisanje layout sajta
- Definisanje navigacije i stranica
- Definisanje strukture sajta
- Dizajn grafičkih elemenata
- Tipografija
- Provera funkcionalnosti i optimizacija grafičkih elemenata
- Provera prikaza sajta u različitim web čitačima

Nikako ne smemo izostaviti i RWD – Responsive web design, tj dizajn koji se prilagođava širini i načinu prikaza na desktop, tabletu i mobilnom telefonu.

Programiranje web sajta

Ovu stavku čini odabir sistema za upravljanje sadržajem sajta. Postoje open source verzije, custom i druga rešenja za vaš CMS (Content Management System). Potrebno je razmotriti potrebe i zahteve vašeg sajta i sadržaja na njemu kako bi se odabralo pravo rešenje za vas.

CMS omogućava optimizovan pristup i pregledanje sadržaja na sajtu, kao i njegovu laku izmenu i dopunu. Pomoću CMS-a možete kreirati nove strane na sajtu, ankete, unositi slike, unositi višejezički sadržaj, objavljivati vest i još mnogo toga.

Koraci do kvalitetno programiranog sajta su:
- Rad na CMS-u (Razvoj CMS-a, integracija web dizajna u CMS, programiranje specijalnih zahteva, itd)
- Korekcije (rešavanje problema koji su uočeni prilikom unošenja sadržaja, obrada naknadnih želja, korekcija dizajnerskog rešenja, itd.)
- Puštanje sajta u rad (testiranje svih funkcionalnosti sajta, zaštita sadržaja, prebacivanje sajta na hosting lokaciju vidljivu za korisnike)

Ažuriranje i održavanje web sajta

Ukoliko ne održavate sajt sav trud vremenom pada u vodu. Izmene, pa makar bile i vizuelne u vidu dopune slika dosta mogu doprineti samom plasiranju sajta u pretraživaču i korisniku staviti do znanja da ste aktivni i ažurni.
Redovno održavanje sajta podrazumeva ažuriranje tekstova, dopuna tekstova, dopuna galerije ukoliko je imate, izmena strukture sajta na osnovu praćenja posećenosti, primedbi posetilaca i aktuelnih trendova na Internetu.
Zato, nakon nekog vremena od postavljanja sajta morate se pozabaviti i ovom stavkom ukoliko želite da postanete konkurentni i da se istaknete u moru ponuda koje nam Internet pruža.napisao/la Katarina